Duygusal Zeka Nedir? Nasıl Kullanılır?

dudak bakımı, dudak bakımı evde, dudak bakımı nasıl yapılır,

  Duygusal zeka, birçok insanın gerek kariyer gerekse özel yaşamlarında başarı elde etmeleri için, IQ’dan daha önemli bir zeka çeşididir. Çünkü bireysel olarak gerek özel gerekse iş hayatındaki başarımız, etkileşimde olduğumuz insanların verdiği sinyalleri analiz etme ve bunlara uygun tutum ve davranış sergileme becerimize bağlıdır.

   Bu nedenle, özellikle Dünya daha çok küresel hale geldikçe, her birimiz diğer insanları anlama, onlarla empati kurma ve müzakere etme becerilerimizi geliştirmeliyiz. Aksi takdirde romantik ve iş ilişkilerimizde başarıyı yakalamamız zor olacaktır.

    İnsanları anlama yeteneğini onları neyin motive ettiğini anlama ve onlarla nasıl işbirliği içerisinde çalışabileceğinizi bulma olarak ikiye ayırabiliriz. Aşağıda duygusal zekayı 5 ayrı kategoride inceleyerek daha iyi anlamanızı sağlayacağız;

1-) Kişisel Farkındalık

dudak bakımı, dudak bakımı evde, dudak bakımı nasıl yapılır,

    Bir duyguyu olduğu gibi tanıma yeteneği, duygusal zekanın anahtarıdır. Kişisel farkındalığınızı geliştirmeniz, gerçek duygularını değerlendirmenizi gerektirir. Eğer onları değerlendirirseniz, duygularınızın sizi yönetmesi yerine sizin duygularınızı yönetmenizi sağlarsınız. Kişisel (Öz) farkındalığın ana unsurları; duygusal farkındalık ve özgüvendir.

   Duygusal farkındalık, kendi duygularınızı ve diğer insanların üzerinde bıraktığınız etkiyi tanımlarken, özgüven ise kendi değerinizin ve yeteneklerinizin farkında olma ve şüphe etmeden bunlara güvenmeyi tanımlar.

2-) Öz Disiplin

dudak bakımı, dudak bakımı evde, dudak bakımı nasıl yapılır,

   Öfke, üzüntü, mutluluk ya da nefret gibi duyguları yaşadığınız sırada bunların etkisine girersiniz. Böylece bu duyguları kontrol etmeniz zor bir hale gelir. Bununla birlikte kaygı ve depresyon gibi olumsuz duyguları kontrol etmeniz onlardan çok fazla etkilenmeden hayatınızı sürdürebilmenizi sağlar. Duygularınız üzerinde öz disiplin sağlamanız bu yüzden önemlidir.

   Öz disiplin aşağıda sayılan maddelerden oluşur;

 • Oto Kontrol; Yıkıcı dürtüleri yönetmek.
 • Güvenilirlik; Kendinize dürüstlük konusunda standartlar belirleme ve bunlardan asla taviz vermeme.
 • İnisiyatif Kullanma; Olaylar karşısında kendi iradenizi ortaya koyma ve sorumluluk alma.
 • Uyum Gösterme; Değişimlere direnmek yerine onlara uyum göstermek.
 • Yenilik; Yeni ve radikal fikirlere açık olma.

3-) Motivasyon

dudak bakımı, dudak bakımı evde, dudak bakımı nasıl yapılır,

   Kendinizi herhangi bir başarı için motive etmek, net hedefler ve olumlu bir tutum gerektirir. Eğer olumsuz düşünmeye yatkın biriyseniz, biraz çaba ve pratikle olumlu düşünmeyi öğrenebilirsiniz. Eğer olumsuz otomatik düşünceleri ortaya çıktığı anda fark ederseniz, onları olumlu olan düşüncelerle değiştirebilirsiniz. Bu da hedeflerinize ulaşmak için motivasyonunuzu arttıracaktır.

   Motivasyon aşağıdakilerden oluşur;

 • Başarı güdüsü; Başarı için bir standart belirlemek ve bu standarda ulaşmak için çaba göstermek.
 • Bağlılık; Kişisel ya da kurumsal değerlere bağlılık göstermek ve kişisel ya da ortak amaçlara uyum sağlamak.
 • Girişimcilik; Yeni fırsatlar için harekete geçmek.
 • İyimserlik; Engellere ya da aksaklıklara rağmen demoralize olmadan hedefe ulaşmak için yola devam etmek.

4-) Empati

dudak bakımı, dudak bakımı evde, dudak bakımı nasıl yapılır,

   İnsanların nasıl hissettiğini anlayabilmek, duygusal ve iş hayatınızdaki başarı için önemlidir. Başkalarının duygularını hissetmede ne kadar ustalaşırsanız, onları kontrol etme ve yönlendirmede de o kadar ustalaşırsınız.

Empati kurmakta usta olan biri aşağıdaki özelliklere sahiptir;

 • Yönlendirme; İnsanların ihtiyaçlarını görmek, karşılamak ve onlara destek olmak.
 • Başkalarını Geliştirmek; Karşısındaki insanın yeteneklerini anlamak ve o insana yeteneklerini geliştirmesi için yol göstermek;
 • Çeşitlilikten Yararlanma; Farklılıkları zenginlik olarak görmek ve bu farklılıklardan doğan fırsatlardan yararlanmak.
 • Diğerlerini Anlama; Başkalarının ihtiyaç ve isteklerini, ayrıca bunlar arasındaki farkı anlamak.

5-) Sosyal Beceriler

dudak bakımı, dudak bakımı evde, dudak bakımı nasıl yapılır,

   Günümüzün teknoloji ve bilgi dünyasında teknik beceri gerektiren işler özel yazılımlar ya da otomatlar ile yapılabilmektedir. Bu noktada kişilerarası iletişim yeteneklerinin geliştirilmesi önem kazanmaktadır. Kişilerarası iletişim becerilerini geliştirmek için yüksek bir duygusal zeka düzeyine sahip olmalısınız.

Kişilerarası iletişimde en çok işe yarayan yetenekler şunlardır;

 • İkna; Etkili ikna teknikleri kullanmak.
 • İletişim; Net ya da üstü kapalı anlatımda ustalık.
 • Liderlik; Gruplara ya da insanlara ilham verici şekilde liderlik etmek.
 • Kriz Yönetimi; Anlaşmazlıkları analiz etmek ve çözmek.
 • İşbirliği; Hedeflere ulaşmak için başka insanlarla ortak bir şekilde çalışabilmek.
 • Takım Yetenekleri; Ortak amaçlar için grubu motive etmek ve sinerji oluşturmak.

     Unutmayın ki hayattaki başarınız hem duygusal zeka (EQ9) hem de IQ’nuz tarafından belirlenir. İkisinden biri tek başına yeterli değildir. Bu yüzden teknik becerilerinizin yanında, diğer insanları anlamak ve iletişim de ustalaşmak için duygusal zekanızı geliştirecek etkinlikler ve çalışmalar da yapmalısınız.

Bir cevap yazın